KREDITIRANJE

Hipotekarni stambeni krediti

Da bismo našim kupcima omogućili što bolje uslove za kupovinu stana ili poslovnog prostora, sa mnogim bankama smo napravili posebne aranžmane. Oni omogućavaju dobijanje kredita po najpovoljnijim uslovima na tržištu, posebno prilagođene rokove otplate, uslove garancije i obezbjeđenja kredita.
Maksimalni iznosi kedita najčešće nisu ograničeni i zavise od kreditne sposobnosti klijenata. Rokovi otplate su čak i do 25 godina, zavisno od godina starosti tražioca kredita. Za sve detaljnije informacije naše osoblje vam stoji na raspolaganju!

Ponuda kredita SBERBANK
Ponuda kredita NLB Banke

Kreditiranje možete ostvariti i preko Unicredit Bank, Sparkasse, MF Banke i Komercijalne banke, a više detalja potražite od naše službe prodaje.

Ponude zatražite od našeg osoblja ili vaše komercijalne banke, koja sama ili preko Investiciono-razvojne banke Republike Srpske plasira ovakvu vrstu kredita. Vjerujemo da ćete donijeti pametnu odluku o investiranju u vašu budućnost!

Trebate još informacija?