PARTNERI

U našem poslu sarađujemo sa mnogima.

Najznačajniji poslovni partneri su nam:

• Bau Art Line
• Mrkonjić Putevi
• MG Mind
• Famus
• Vodotehna
• Cemex
• Zlata
• BiS Astra
• NLB Razvojna banka
• Unicredit banka
• Sberbank
• ProCredit Bank
• MF banka
• ABC Solutions
• ACS studio
• Klepić
• Drvoprodex
• Ars Tektonika
• Institut za građevinarstvo
• Gradip
• Preventiva
• SBS
• Royal AM
• Hidroinžinjering
• Duolift
• Intermetal
• Bepro

i mnogi drugi.
Sa svima njima gradimo korektne partnerske odnose, na obostrano zadovoljstvo. Smatramo da je to jedan od osnovnih postulata savremenog poslovanja.

Trebate još informacija?